Ranking kont emerytalnych cz.2

Poniżej przedstawiamy oferty kont emerytalnych Banku PKO BP Paribas, Getin Banku, Banku BPS. Ranking innych banków znajdziesz w artykule http://rankingi-bankowe.pl/ranking-kont-emerytalnych/.

Indywidualne Konto Emerytalne – Bank PKO BP Paribas oferta ogólna

PKO Bank Polski proponuje konto IKE Inwestycje, które umożliwia inwestowanie pieniędzy bez płacenia podatku. Limit wpłat do końca 2016 r. to 12 165 zł. Istnieje możliwość wcześniejszej wypłaty pieniędzy. Wysokość oraz częstotliwość wpłacania środków zależy od właściciela rachunku maklerskiego. Można też wyznaczyć osoby, które będą miały prawo do zgromadzonych pieniędzy w razie jego śmierci. Odsetki kapitalizowane są co rok, Oprocentowanie 1,5%.

Indywidualne Konto Emerytalne – Getin Bank oferta ogólna

Wpłata środków na IKE w Getin Banku oznacza oszczędzanie bez płacenia podatku – jeśli spełni się odpowiednie warunki. Oprocentowanie rachunku wynosi 1,5%. Jest ono równe stopie referencyjnej NBP. W przypadku posiadania w banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego można przez 5 lat korzystać z wyższego oprocentowania. Kapitalizacja odsetek – roczna. Zgromadzone środki mogą być w każdej chwili wypłacone – w całości lub częściowo. Jednak wtedy potrącony zostanie podatek od zysków. Roczny limit wpłat na rok 2016 to 12 165 zł. Osoba, która oszczędza pieniądze na IKE może wskazać, kto będzie uprawniony do dysponowania środkami po jej śmierci.

Indywidualne Konto Emerytalne – Bank BPS oferta ogólna

POL-IKE to produkt znajdujący się w ofercie Banku BPS, który nie wymaga dokonywania regularnych wpłat na konto. Zyski zwolnione są z podatku Belki, roczny limit wpłat to obecnie 12 165 zł. Oprocentowanie wynosi 2,4% w skali roku i jest zmienne. Otwarcie oraz prowadzenie rachunku jest darmowe.

Natomiast na przykład w przypadku WBK Banku Zachodniego czy Banku PKO SA można zakładać konta emerytalne i inwestować w różne rodzaje Funduszy, co wiąże się z odpowiednimi opłatami. W takiej sytuacji należy zapoznać się z dostępnymi Funduszami oraz warunkami wpłacania pieniędzy na konto.

Warto zwrócić również uwagę na możliwość założenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Jest to również produkt umożliwiający dobrowolne odkładanie pieniędzy na emeryturę. IKE i IKZE są inaczej opodatkowane. IKZE może być prowadzone przez bank komercyjny oraz spółdzielczy. ING Bank Śląski proponuje wpłacanie pieniędzy w dowolnym momencie, oprocentowanie bez podatku od 1%, limit wpłat w 2016 roku i 4 866 zł, w każdym momencie możliwość rezygnacji z konta, bezpłatne otwarcie. Kapitalizacja odsetek co miesiąc – dla kwot poniżej 100 000 zł 1%, powyżej 1,05%. Po ukończeniu 65 lat pieniądze można wypłacać w ratach lub jednorazowo. Wówczas bank pobiera 1%, maksymalnie 300 zł. Jednak ING Bank Śląski jako jeden z niewielu banków komercyjnych oferuje IKZE, poza tym mamy raczej do czynienia z dobrowolnymi funduszami emerytalnymi w powszechnych towarzystwach emerytalnych.

W rankingu Najlepsze IKE w DFE przeprowadzonym przez Rzeczpospolitą w 2015 roku pierwsze miejsce zajął bank Nationale-Nederlanden. Uzyskał on przewagę jeśli chodzi o wysokość stopy zwrotu – 88%. Kolejne były DFE MetLife – z niewiele niższym wynikiem, PZU – 80% i Nordea – 48%. W rankingu uwzględniono też wysokość opłat pobieranych przez Fundusze. Tutaj również przodował Fundusz Nationale-Nederlanden, a dalej były PKO, Allianz, MetLife.

Czy lepiej oszczędzać na IKE czy IKZE? Właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, aby odkładać pieniądze na obu rodzajach kont. Każde z nich może dać oszczędzającemu korzyści finansowe. W obu przypadkach można wycofać pieniądze właściwie w dowolnym momencie. Oczywiście każdorazowo trzeba dokładnie przeanalizować ofertę, zarówno IKE, jak i IKZE, bo jak wynika z powyższych informacji istnieją pomiędzy nimi znaczące różnice.

Duża ilość opcji, które pozwalają na odkładanie środków na emeryturę jest oczywiście bardzo pozytywna, ale może powodować również pewnego rodzaju zagubienie. W związku z tym trzeba po prostu krok po kroku zapoznawać się z dostępnymi opcjami, a następnie z poszczególnymi propozycjami. Zwykle pomocne okazują się wszelkiego rodzaju rankingi.

 

 

Dodaj komentarz