Ranking kont emerytalnych cz.1

Konta emerytalne można znaleźć w ofercie banków, towarzystw ubezpieczeniowych czy domów maklerskich. Jest to III filar emerytalny, który jest całkowicie dobrowolny i jeśli ktoś zdecyduje się na założenie Indywidualnego Konta Emerytalnego, to może zawsze wycofać z niego pieniądze. Natomiast gdzie najlepiej otworzyć IKE? Poniżej przedstawione zostaną propozycje bankowe. Taki ranking kont emerytalnych może być na pewno pomocny w podejmowaniu decyzji.

Indywidualne Konto Emerytalne – Bank Millenium oferta ogólna

Bank Millenium oferuje stosunkowo wysokie oprocentowanie konta emerytalnego, gdyż jest to 3% w skali roku. Natomiast w ciągu roku jest ono zmienne i uzależnione od warunków rynku. Odsetki dopisywane są do kapitału co rok. W razie potrzeby można mieć dostęp do środków finansowych. Wypłata pieniędzy po okresie krótszym niż 6 miesięcy powoduje, że nie są one w ogóle naliczane. Natomiast jeśli wyciągnie się je po 6 miesiącach, wówczas traci się połowę odsetek. Prowadzenie konta jest bezpłatne, a wszystkie wpłacone środki są inwestowane. Bank nie wymaga dokonywania regularnych wpłat. Minimalna wymagana kwota wpłaty to 100 zł. W ciągu 2016 roku można wpłacić maksymalnie 12 165 zł, czyli kwotę równą potrójnemu aktualnemu średniemu miesięcznemu wynagrodzeniu. Zysk zwolniony jest z podatku od dochodów kapitałowych.

Indywidualne Konto Emerytalne – Idea Bank oferta ogólna

IKE w Idea bank przez rok objęte jest oprocentowaniem 2,89%, a następnie obowiązuje stawka WIBOR 3M. Decydując się na konto TAX FREE V, można wypłacać z niego pieniądze, ale zawsze musi pozostać na nim przynajmniej 100 zł. Natomiast należy wówczas mieć na uwadze, że wypłacane pieniądze pomniejszane są o należny podatek. Mamy tu do czynienia z miesięczną kapitalizacją odsetek.

Indywidualne Konto Emerytalne – mBank oferta ogólna

Rachunek Oszczędnościowy IKE w mBanku jest bezpiecznym sposobem na oszczędzanie, dzięki któremu można zyskać 1,75% wpłaconej kwoty w skali roku. Odsetki naliczane są w oparciu o WIBOR 1M, kapitalizacja miesięczna. Bank nie wymaga opłat za prowadzenie konta, nie ustala też ile minimalnie należy na nie przeznaczać. Pieniądze można wpłacać i wypłacać w dowolnym momencie.

Indywidualne Konto Emerytalne – Bank BGŻ BNP Paribas oferta ogólna

Odkładając pieniądze na emeryturę w banku BGŻ BNP Paribas, można liczyć na oprocentowanie 1,7% w skali roku. Odsetki kapitalizowane są codziennie. Otwarcie i prowadzenie IKE jest bezpłatne. W przypadku spełnienia odpowiednich warunków ustawowych wypłacany kapitał zwolniony jest z podatku. Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w dowolnym momencie. Bank nie ustalił limitów dla wpłacanych kwot.

 

Dodaj komentarz